บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
49
ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล์[email protected]
เบอร์โทรศัพท์: 02-7047298 ต่อ 140