• Currency :
  • Language :

ต่างหูถมทองลายหยดน้ำ

(0 customer reviews) Only 5 left
US$126.00 US$180.00
In Stock

ต่างหูถมทองของอาภรณ์เครื่องประดับ ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ ใช้เนื้อเงินที่มีคุณภาพ 95% นำมาขึ้นรูปเป็นต่างหูรูปทรงห้อยตุ้งติ้ง เขียนลวดลาย และสลักด้วยมือโดยช่างผู้ชำนาญการ ละเอียดอ่อน อ่อนช้อย ประณีต และงดงาม
ขนาด : 2x3 cm น้ำหนัก : 9 g

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!