• Currency :
  • Language :

กำไลผีเสื้อ

(0 customer reviews) Only 5 left
US$89.00
In Stock

กำไลผีเสื้อ    

จากวัสดุเงินแท้  เพิ่มความสวยงามด้วยลวดลายผีเสื้อ ความประณีตในการประดิษฐ์ ภายใต้แบรนด์สอดสร้อยมาลา ทำให้เครื่องประดับนี้ดูโดดเด่น สวยงาม อ่อนช้อยอย่างมีสไตล์ สวมใส่ง่าย และสามารถปรับให้เข้ากับข้อมือของผู้สวมใส่ มีความคงทน และทนทานต่อการใช้งาน วิธีการดูแลรักษา ควรหลีกเลี่ยงความเป็นกรด และสิ่งที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์    

น้ำหนัก  27 กรัม  
ขนาด  :    20 cm x 6 cm  
ตัวผีเสื้อ    6 ซม. x   5 ซม.

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!