• Currency :
  • Language :

ผ้าถุงผ้าไหมยกขิดโบราณ ลายเทพนม

(0 customer reviews) Only 5 left
US$267.00 US$297.00
In Stock

นครพนม จังหวัดที่มีดินแดนติดลุ่มน้ำโขง มีประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะงานหัตถกรรมทอผ้าที่สืบสานภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ “กรรณิการ์ไหมไทย” เป็นร้านเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นคุณแม่ “พรรณี ศิริกมล” ผู้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านที่เชี่ยวชาญในการทอผ้าพื้นเมืองใน อ.นาหว้า ทำการทอผ้าไหม กระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน มีจุดเด่นคือการใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองสาวด้วยมือ ทำให้เนื้อผ้ามีความเบา นุ่ม และการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์คือ “ผ้าไหมยกขิดโบราณ” ในลวดลายโบราณแท้ เช่น ลายนพเก้า ลายราชวัตร ลายเทพพนม เป็นผลิตภัณฑ์เด่นที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ประจำ จ.นครพนม : จ.นครพนม
Size : W 100 cm x L 110 cm
Weight : 212 g

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!