• Currency :
  • Language :

นอนไม่หลับ จัด "ZzzSPINS" เซซามีนพลัสฟาร์มากาบา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซื้อ 3 แถม 3

(0 customer reviews) Only 50 left
US$91.00
In Stock

ZzzSPINS “มีความสุข กับทุกกิจกรรมของชีวิต”


ZzzSPINS คืออะไร?:

ZzzSPINS คือสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีทาง Biotech ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมทั้งเซซามินเข้มข้น และกาบา ที่สกัดจากจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส รวมถึงสมุนไพรสาคัญ เช่น Turmeric, L-Glutamin และ Collagen UC-II ช่วยคนที่ปัญหากลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ เพราะ ZzzSPINS มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ สารสกัดกาบา ที่สกัดจากจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส K3 และ L-Glutamin จากรายงานวิจัยทางแพทย์ของญี่ปุ่นที่มีการทดสอบในมนุษย์พบว่าช่วยปรับคลื่นสมองให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น (นอนหลับลึก) เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล รวมถึงการลดความเสี่ยงของสภาวะการเกิดโรคสมองเสื่อม

 

อีกทั้งสารสกัดเซซามินจากงาดา, สารสกัดขมิ้นชัน, และ Collagen UC-II ที่รักษาอาการอักเสบ กระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนตามข้อต่อ ลดสภาวะข้อเข่าเสื่อม

 

วัตถุดิบของ ZzzSPINS ใช้ Black Sesame ที่มีสารเซซามินสูงถึง 3.5 มก. นาเข้าจากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีสารเซซามิน (สารสาคัญที่ช่วยลดการเสื่อมของไขข้อ) มากกว่าเซซามินในน้ามันถึง 362 เท่า (คิดเทียบที่ 500 มก.น้ามันงาดา)


ZzzSPINS ดียังไง?:

1) มีเซซามินสูง; น้ามันงาดาเป็นแหล่งเซซามินชั้นดีจากธรรมชาติ 0.93-2.93 มก/ 100 กรัมน้ามัน หรือเฉลี่ย 1.93 มก./ 100 กรัมน้า (0.00965 มก/ แคปซูลน้ามันขนาด 500 มก)
คิดเป็น 362 เท่าของน้ามันงาทั่วไป
2) ดูดซึมได้ดี; จากเทคโนโลยีทาง Biotech ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารสกัดสูงขึ้นกว่าปกติ 10 เท่า
3) กระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนตามข้อต่อ ลดสภาวะข้อเข่าเสื่อม; สารเซซามินจะช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อนตามข้อต่อ ลดสภาวะข้อเข่าเสื่อม
ขมิ้นชัน และ Collagen UC-II ซึ่งช่วยให้ลดการอักเสบ และข้อเข่าเสื่อมจากการสึกและเสียดสี
4) ลดไขข้ออักเสบ; สารเซซามินและเซซาโมลีน รวมถึงขมิ้นชัน มีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบ ทาให้อาการปวดบริเวณข้อต่างๆ ลดลง
5) ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูก; สารเซซามินมีคุณสมบัติในการกระตุ้นเซลล์สร้างกระดูก ซึ่งหน้าที่สาคัญของเซลล์นี้คือดึงแคลเซียมที่ได้รับไปสะสมที่กระดูก
6) สารสกัดกาบา ที่สกัดจากจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส จากรายงานวิจัยทางแพทย์ของญี่ปุ่นที่มีการทดสอบในมนุษย์พบว่า

           a. ช่วยปรับคลื่นสมองให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น (นอนหลับลึก) หากทานแล้วเข้านอนใน 30 นาที จะทาให้คุณภาพการนอนหลับดีขี้น 2-3 และลดอาการหลับๆ ตื่นๆ ลง

           b. ปรับความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อเมื่อทานคู่กับเวย์โปรตีน เปรียบเทียบกับการทานเพียงเวย์โปรตีนนั้น กล้ามเนื้อจะพัฒนาขึ้นมากกว่า 7 เท่า

           c. ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล

           d. เพิ่มสมาธิการเรียน การสอบ การทางานมากขึ้น 20-30%

7) ทานเพียงครั้งเดียวก่อนนอน 1-2 แคปซูล เมื่อเทียบกับการทานเสริมอาหารชนิดอื่นๆ จะต้องทานวันละ 2-4 เวลา แต่สาหรับ ZzzSPINS ออกแบบมาให้เป็นอาหารเสริมก่อนการเข้านอน หรือ Bed-time supplement อย่างแท้จริง

 

ZzzSPINS เหมาะกับใคร?:

กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ZzzSPINS
1) กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการหลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ ตลอดคืน รู้สึกไม่สดชื่นหลังการนอนในแต่ละวัน มีความเครียด วิตกกังวล ซึ่งจะพบมาในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นมา
2) กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กลุ่มนี้เป็นกลุ่มวัยหมดประจาเดือนหรือมีอายุมากกว่า 60 ปี เนื่องจากภายหลังการหมดประจาเดือนในผู้หญิง และการเสื่อมของข้อเข่าในผู้ชาย การได้รับ ZzzSPINS สม่าเสมอจะช่วย Maintain มวลกล้ามเนื้อ และฟื้นฟูความกระชับของมวลกล้ามเนื้อในร่างกาย
3) กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องเข่าและไขข้อ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหลังวัยหมดประจาเดือน (อายุมากกว่า 60 ปี) ที่มีอาการปวดตามข้อเข่าเป็นประจา รวมถึงคนที่ข้อเข่าเสื่อม เดินหรือเคลื่อนไหวลาบาก กรณีนี้ ZzzSPINS เข้าไปช่วยเสริมการรักษา (Therapeutics)
4) รายงานทางการแพทย์ระบุว่าข้อเสื่อมเริ่มตั้งแต่อายุ 22 ปีขึ้นมา การรับประทาน ZzzSPINS จะช่วยป้องกัน และชะลอการสึก หรือเสื่อมของข้อเข่าได้ดี


ZzzSPINS กินยังไง?:

ปริมาณและเวลาที่เหมาะสมในการรับประทาน ZzzSPINS คือ 1-2 แคปซูลก่อนเข้านอน 20-30 นาที
1) ผู้ที่ปัญหาสุขภาพทาน 1-2 แคปซูล

            a. น้าหนักตัวน้อยกว่า 60 กิโลกรัม ควรทาน 1 แคปซูล

            b. น้าหนักตัวมากกว่า 60 กิโลกรัม ควรทาน 2 แคปซูล

2) กลุ่มที่ต้องการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพ 1 แคปซูล

 

ZzzSPINS กินนานเท่าไหร่ถึงได้ผล?:

สาหรับผู้ที่มีอาการปวด อาการจะดีขึ้นจนเห็นได้ชัดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เห็นผลคือ 3-7 วัน
คาถามที่มักพบเจอบ่อยกับ ZzzSPINS (FAQs)
1. สรรพคุณหลักของ ZzzSPINS คืออะไร?
เป้าหมายของ ZzzSPINS คือ ช่วยคนที่ปัญหากลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ และมีปัญหาสภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย เพราะ ZzzSPINS มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
         1.1 สารสกัดกาบา ที่สกัดจากจากจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส จากรายงานวิจัยทางแพทย์ของญี่ปุ่นที่มีการทดสอบในมนุษย์พบว่าช่วยปรับคลื่นสมองให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น (นอนหลับลึก) ปรับความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล
         1.2 สารเซซามิน, Turmeric, L-Glutamin และ Collagen UC-II ที่รักษาอาการอักเสบ กระตุ้นการสร้างน้าหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูข้อและเข่า
2. กิน ZzzSPINS แล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง?
ยังไม่พบรายงานผลข้างเคียง แต่อาการดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้ให้สังเกต คือ
         1) อาการวิงเวียนศีรษะ หรืออาจจะรู้สึกเจ็บเข่ามากขึ้น อาการนี้เป็นอาการปกติที่สามารถเกิดได้เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายปรับตัวและขับพิษ ซึ่งกินเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นอาการดังกล่าวจะดีขึ้น
         2) เกิดผื่นแดงขึ้นและมีอาการคัน บวมบริเวณเปลือกตาหรือริมฝีปาก ซึ่งเป็นอาการแพ้งา ถ้ามีอาการแพ้ให้หยุดรับประทานทันที
         3) ท้องเสีย เนื่องจากเซซามินมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ถ้ามีอาการท้องเสียให้หยุดรับประทานก่อน และประเมินว่าสาเหตุเกิดจากเซซามินหรือจากสาเหตุอื่น ก่อนกลับมาทาน
3. กินแล้วตื่นขึ้นยังง่วงถือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือไม่?
อาการง่วงเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้กับผู้บริโภคบางคน ซึ่งถือเป็นช่วงที่ร่างกายปรับตัวและฟื้นฟู ดังนั้นอาการง่วงไม่ถือเป็นผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

4. กิน ZzzSPINS แล้วกระดูกจะปูดหรือไม่?
ภาวะกระดูกปูด เกิดจากหินปูนเกาะตามบริเวณข้อและเอ็น จากรายงานทางการแพทย์ที่มีศึกษาในมนุษย์ยังไม่มีการรายงานผลข้างเคียงว่าเกิดภาวะกระดูกปูดแต่อย่างใด
5. ถ้ากินแคลเซียมเสริมอยู่แล้ว จาเป็นต้องกิน ZzzSPINS ด้วยได้หรือไม่?
ZzzSPINS มีข้อเด่น คือมีสารเซซามินที่รักษาอาการอักเสบ กระตุ้นการสร้างน้าหล่อเลี้ยงและฟื้นฟูข้อและเข่า
สารสกัดกาบา ช่วยปรับคลื่นสมองให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น (นอนหลับลึก) ปรับความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อ ลดความเครียด ลดความวิตกกังวล


ดังนั้นการรับประทาน ZzzSPINS ควบคู่กับแคลเซียมเสริมสามารถทาได้และเป็นผลดี เพราะปกติร่างกายดูดซึมแคลเซียมเสริมได้เพียง 10-40% และไม่เกินปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน
6. ถ้ากินยาอื่นๆ เช่น ยาเบาหวาน ยาความดัน จะทาน ZzzSPINS ได้หรือไม่?
จากรายงานทางการแพทย์ที่มีศึกษาในมนุษย์ยังไม่มีการรายงานผลกระทบดังกล่าว ข้อแนะนารับประทาน ZzzSPINS ในช่วงเวลาก่อนนอน 20-30 นาที
7. โรคประจาตัวใดบ้างที่ไม่ควรจะกิน ZzzSPINS?
ZzzSPINS เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ถือเป็นการบริโภคที่ปลอดภัยและพบผลข้างเคียงในระดับต่ามาก แถมยังช่วยส่งเสริมการรักษาของหลายโรค เช่น โรคไต ไทรอยด์ เก๊าท์ นอนไม่หลับ กล้ามเนื้อเล็กอ่อนแรงในผู้สูงวัย และอื่นๆ ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจาตัว สามารถรับประทาน ZzzSPINS ได้ แต่ถ้าไม่มั่นใจ ควรปรึกษาแพทย์ประจาตัวก่อนรับประทาน
8. ทาไมข้างกล่องให้รับประทานแค่วันละ 1 แคปซูล ซึ่งต่างจากที่แนะนากัน?
ฉลากข้างกล่องเป็นไปตาม พรบ. ที่ควบคุมโดย อย. ส่วนปริมาณที่แนะนาเป็นไปตามข้อมูลการติดตามอาการและการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งประเมินจากอาการปวด น้าหนักร่างกาย และช่วงอายุ สภาวะของร่างกายกับปริมาณความต้องการเซซามิน และสารกาบา

9. ทาไมข้างกล่องเขียนว่าไม่มีผลต่อการรักษาโรค แต่ในเพจ หรือแผ่นพับสื่อสารว่ามี?
ฉลากข้างกล่องเป็นไปตาม พรบ. ที่ควบคุมโดย อย. ส่วนช่องทางการสื่อสารอื่นๆ มาจากข้อมูลงานวิจัยทางกานแพทย์ การทดสอบ การข้อมูลเชิงวิชาการที่ใช้ในการประกอบ ซึ่งคุณสมบัติของเซซามิน และกาบา ช่วยส่งเสริมการรักษาในบางโรคได้ดี
10. ต้องกิน ZzzSPINS นานเท่าไหร่ถึงจะได้ผล?
โดยปกติ การรับประทาน ZzzSPINS ตามที่แนะนาคือ ทานก่อนนอน 20-30 นาที วันละ 1-2 แคปซูลจะเห็นผล คืออาการดีขึ้นจนรู้สึกได้ ภายใน 3-7 วัน จากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและปริมาณการรับประทาน ZzzSPINS ด้วย
          11. ในหนึ่งแคปซูล ZzzSPINS มีปริมาณเซซามิน และกาบาเท่าไหร่
          ZzzSPINS ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี Biotech เพื่อคงคุณค่าของสารอาหาร และตัวยาที่มีผลต่อการรักษา
          ZzzSPINS มีปริมาณเซซามิน Black Sesame 35 mg ( Sesame 3.5 mg)/ capsules
และมีกาบาสกัดเข้มข้น 40 mg/ capsules
          12. คนที่ไม่มีอาการ แต่เราแนะนาให้กิน ZzzSPINS เพื่อป้องกันหรือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก จะรู้ได้อย่างไรว่ากินไปแล้วเห็นผล?


การเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตเห็นได้ คือเสียงตามข้อหรือเข่าที่เกิดจากการเดินหรือเคลื่อนไหว จะมีอาการดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์ และอาจจะรู้สึก Active ขึ้นจากสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปได้ แต่หากมีการทดสอบความเสื่อมของข้อเข่า ก่อนและหลังการทานจะเห็นผลชัดเจนมากขึ้น
ทั้งนี้อาการที่สามารถสังเกตได้อีกคือคุณภาพการนอนหลับที่จะหลับได้สนิทมากขึ้น นานขึ้น ไม่ง่วงหรือเพลียหลังจากตื่นนอนในแต่ละวัน การมีสมาธิต่อกิจกรรมระหว่างได้ดีขึ้น
13. กิน ZzzSPINS ไปนานๆ แล้วจะเป็นอันตรายหรือไม่?
จากการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่พบอันตรายจากผู้ใช้จริงที่รับประทานเซซามิน และกาบามาเป็นเวลานาน และควรรับประทาน ZzzSPINS อย่างต่อเนื่องเพื่อผลดีที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย
14. ถ้าคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามา และยังใช้งานได้ดีอยู่ จาเป็นต้องกิน ZzzSPINS หรือไม่
สารเซซามินใน ZzzSPINS ช่วยลดการอักเสบและช่วยฟื้นฟู ดังนั้นผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามา สามารถรับประทานเพื่อช่วยส่งเสริมการหายหลังการผ่าตัด และกระตุ้นการทางานของข้อเข่าได้ดี

15. สาหรับคนที่เดินหรืออกกาลังกายแล้วมีเสียงก๊อกแก๊กที่เข่าหรือข้อ กิน ZzzSPINS แล้วจะได้ผลหรือไม่?
เสียงก๊อกแก๊กที่เกิดขึ้น เกิดจากปริมาณน้าหล่อเลี้ยงไขข้อลดลง หรือกระดูกอ่อนข้อเข่าเสื่อม ทาให้กระดูกเกิดการเสียดสีกัน และจะส่งผลต่อการเสื่อมของข้อหรือเข่า ซึ่ง ZzzSPINS มีเซซามินช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อน เพิ่มน้าหล่อเลี้ยงไขข้อ และบารุงกระดูก ซึ่งจะช่วยให้อาการดังกล่าวค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะในคนที่ไม่ค่อยออกกาลังกายและคนออกกาลังกายหนัก
16. ทาไมถึงแนะนาให้กิน ZzzSPINS ตอนท้องว่าง?
การดูดซึมเซซามิน และกาบาของ ZzzSPINS จะทาได้ดีที่สุดตอนท้องว่าง
และการทานก่อนนอนจะช่วยปรับคุณภาพการนอนหลับ อีกทั้งยังช่วยปรับคลื่นสมองให้มีสมาธิมากขึ้นอีกด้วย

0
0 out of 5 0 customer reviews
5 star
0%
4 star
0%
3 star
0%
2 star
0%
1 star
0%

There are no reviews for this product.

Add a Review

Your Rating *

Note: HTML is not translated!