1. จิราวรรณเบญจรงค์ (แสดงสินค้า)

พระราชวังสนามจันทร์

ความสดชื่นร่มเย็น และเป็นสง่า คือความงดงาม ของ “พระราชวังสนามจันทร์” พระราชวังเก่าที่ยังดู งดงาม ร่วมสมัยด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสาน ก่อสร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐาน มาที่พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม และประทับพักค้างที่นี่ อาคารแต่ละหลังมีหลายรูปแบบ ทั้งทรงไทย ไทยประยุกต์ และสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป มี “พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์” เป็นอาคารหลัก เด่นเป็นสง่า ด้วยหลังคา สีส้มแดง ตัวอาคารใช้สีไข่ไก่นวลตา สร้างตามแบบ สถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์ อาคารนี้จึงยังคง ความเป็นสากลแม้ผ่านเวลามาเป็นร้อยปีแล้วก็ตาม

 

2. เซรามิคบึงสามพัน (แสดงสินค้า)

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แก้ว แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิก หลากสีสัน ถูกนำมาประดับประดาตกแต่ง รอบวิหาร “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เป็นลวดลายที่สวยงาม ตั้งแต่เสา ผนัง พื้น ไปจนถึงบันได เมื่อยามต้องแสงแดด ทั่วบริเวณจะสะท้อนประกายระยิบระยับ ราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ ภายในวัด มีเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสีขาวซ้อนกัน 5 องค์ ตั้งตระหง่านอยู่กลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา

 

3. เตาหลวง สตูดิโอ (แสดงสินค้า)

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนภูเขา สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2155 หากมองจากระยะไกล สิ่ง ที่สะดุดตาที่สุด คือ พระพุทธรูป ขนาดใหญ่ปางประทานพร ชื่อ พระพุทธ มหาปฏิมากร ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร และเจดีย์พระเกศาธาตุ ศิลปกรรม แบบล้านนาก่ออิฐถือปูน ภายในบรรจุ พระเกศาธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเพณีที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ การแห่น้ำสรงพระราชทานและนมสด ขึ้นมารดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ สำคัญของพระพุทธศาสนา จัดขึ้น เป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ถือเป็นประเพณี ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย

 

4. บางปูใหม่ เครื่องหนังปลากระเบน (แสดงสินค้า)

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ช้างเอราวัณสามเศียร สถาปัตยกรรมเป็นรูปช้างขนาดใหญ่ สร้างขึ้นจากความคิด และจินตนาการของ “คุณเล็ก วิริยะพันธุ์” ซึ่งต้องการจะรักษาของโบราณที่สะสมไว้ให้เป็นมรดก ของแผ่นดินไทย จัดแสดงประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรม และยังเป็นรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ ของคนโบราณตามประเพณีในอดีตด้วย ภายในอาคารทรงโดม ตกแต่งเพดานกระจกสีรูปแผนที่โลก และจักรราศี ซึ่งเป็นศิลปะแบบตะวันตก ผสมผสานกับงานปูนปั้นฝีมือช่างเพชรบุรีบริเวณบันได และซุ้มพระเกตุ งานดีบุกดุนลายที่หุ้มเสาอาคารทั้งสี่ต้น แสดงเรื่องราวทางศาสนาและคุณธรรมอันดีงาม

 

5. ศิลปะหน้ากากผีตาโขน (แสดงสินค้า)

ประเพณีผีตาโขน

“งานประเพณีบุญหลวงหรือบุญผะเหวด” เป็นงานสำคัญประจำปีที่ทุกชีวิตใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย รอคอยให้เดือน 7 มาถึงอย่างใจจดใจจ่อ เพราะจะได้เห็นหน้ากากผีตาโขนใหญ่นำขบวน ผะเหวดที่วัดโพนชัย เพื่อสืบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมนำทางจิตวิญญาณตามรอยพระโพธิสัตว์ คนในชุมชนจะรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงาน หน้ากากผีตาโขนอย่างพิถีพิถัน ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม แรงศรัทธา ก่อนจะละเล่นหน้ากากผีตาโขนน้อย อย่างสนุกสนาน เพื่อสืบสานประเพณีบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น

 

6. หัตถกรรมงานทองเหลืองระยอง (แสดงสินค้า)

น้ำตกเขาชะเมา

“อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง” จ.ระยอง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธารน้ำใสรองรับอยู่เบื้องล่าง ตลอดความยาว 3 กิโลเมตร ไหลลดหลั่นเป็นสายธาร 8 ชั้น จุดที่น่าสนใจ คือ ชั้นวังมัจฉา เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ สีเขียวมรกต เต็มไปด้วยปลาพลวงซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่อย่างชุกชุม ในบริเวณนั้นมีการทำสะพานแขวนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความเขียวขจี ของป่า และสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ปรุงแต่งขึ้นโดยธรรมชาติ

 

7. หัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย (แสดงสินค้า)

ล่องแพเมืองกาญจนบุรี

การลากแพไม้ไผ่ขึ้นไปอยู่เหนือแม่น้ำแล้วปล่อยไหลตามน้ำลงมา ที่เรียกกันว่า “ล่องแพ” แม้จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่พักผ่อน ไปกับสายน้ำที่ถือเป็นไฮไลท์ของการมาเยือนกาญจนบุรี ผู้มาเยือนจะได้กระโดดเล่นน้ำกันอย่างชุ่มฉ่ำใจ หรือ จะนอนเอนหลังบนแพริมน้ำชมสายน้ำไหลเอื่อยๆ ของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ ที่เต็มไปด้วย ทัศนียภาพงดงาม สองฟากฝั่งที่ล้อมรอบภูเขาและ ป่าต้นน้ำเหมือนเป็นการชาร์จพลังกับธรรมชาติ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

8. Double P Design (แสดงสินค้า)

เกาะเกร็ด ชุมชนชาวมอญ

“เกาะเกร็ด” แหล่งท่องเที่ยวกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ถิ่นของชุมชนชาวมอญที่เข้ามาในสมัย กรุงธนบุรี สัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดคือ “วัดปรมัยยิกาวาส” วัดแห่งนี้มีเจดีย์สีขาวทรงรามัญที่จำลองแบบมาจาก พระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี ซึ่งคนมอญนับถือมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องจากเจดีย์ อยู่ติดแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก ทำให้เจดีย์ มีลักษณะเอียงดูแปลกตา รวมถึงร้านเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆ น่ารัก ราคาถูก ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ลายมอญโบราณ และเครื่องปั้นทางศิลปะแขนงต่างๆ อีกมากมาย นับเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดใน จ.นนทบุรี

 

9. Paper Art Thai (แสดงสินค้า)

จุดชมวิว สะพานแดง

สะพานไม้สีแดงทอดยาวขนานไปกับชายทะเลความยาว 700 เมตร ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ ชายทะเลบางขุนเทียน จ.สมุทรสาคร เป็นจุดชมวิวเรียบชายทะเลที่สวยงาม ชมพระอาทิตย์ตก ชมป่าชายเลน และไม้ไผ่ชะลอคลื่น เดิมทีในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ลมหนาว เข้าสู่อ่าวไทย สายลมและน้ำเค็มได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมา และวาฬบรูด้า เข้ามาจำนวนมาก แต่ปัจจุบันโอกาสที่จะได้เห็นปลาโลมาและวาฬบรูด้า มีน้อยลง แต่จุดชมวิวก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่โดยเฉพาะ ช่วงเวลาน้ำขึ้น

 

10. เครื่องเงินบ้านละอูบ (แสดงสินค้า)

หมู่บ้านละว้า บ้านละอูบ

ในหุบเขาสูงที่สลับซับซ้อนของ จ.แม่ฮ่องสอน ขุนเขารายล้อมสลับกับเมฆหมอกที่ลงมาปกคลุม ตลอดเวลา คือความสวยงามที่ธรรมชาติซ่อนไว้ใน ชุมชนเล็กๆ อย่าง “บ้านละอูบ” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลัวะ หรือละว้า ชนพื้นเมืองเก่าแก่เผ่าหนึ่งของดินแดนล้านนา ผู้คนที่นี่ยังคงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและเอกลักษณ์ดั้งเดิม เอาไว้ ชนิดที่ใครก็ตามได้สัมผัสแล้วจะต้องรู้สึกประทับใจ โดยเฉพาะงานฝีมือของชาวบ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต “เครื่องเงิน” ที่ดีที่สุดใน จ.แม่ฮ่องสอน

 

11. ทองถวิล (แสดงสินค้า)

บ่อสร้าง หมู่บ้านทำร่ม

สีสันและลวดลายบนร่มที่สะดุดตา ผู้พบเห็น ทำให้ “ร่มบ่อสร้าง” กลายเป็น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ในฐานะงานหัตถศิลป์อันประณีตที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานของชนชาติล้านนา ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ “ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง” อ.สันกำแพง เป็นประจำเพื่อชมกรรมวิธีการทำร่มจาก กระดาษสาและผ้าแพรหลากสีสัน

 

12. อาภรณ์เครื่องเงิน (แสดงสินค้า)

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สัมผัสความล้ำค่าแ ห่งเมืองนครศรีธรรมราช ผ่าน “วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร” ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของภาคใต้ พระอารามหลวง ชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ทรงลังกาที่มีส่วนยอดเจดีย์ เป็นทองคำสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นที่สักการะบูชา ของชาวเมืองคอน ภายในวัดมีแหล่งจำหน่าย สินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของเมืองนคร อาทิ เครื่องเงิน เครื่องถม ตัวหนังตะลุง เป็นต้น

 

13. PRIMAPEARL (แสดงสินค้า)

เกาะภูเก็ต ความงามแห่งอันดามัน

ภูเก็ต...เกาะขนาดใหญ่อันดับหนึ่ง ของประเทศ นอกจากจะเป็นสวรรค์ทางทะเล ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือน ด้วยจุดขายน้ำทะเลใส หาดทรายขาว แดดจัด กำลังดี เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของฟาร์ม หอยมุกคุณภาพสูง ซึ่งผลิต “ไข่มุกอันดามัน” อัญมณีล้ำค่าแห่งเกาะภูเก็ตที่มีชื่อเสียง โดดเด่นไปทั่วโลก ในเรื่องของคุณค่าและ ความงามอันพิสุทธิ์ ซึ่งผู้มาเยือนสามารถ ท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ใน อีกรูปแบบหนึ่ง

 

14. ผ้าขิดไหม บ้านโพธิ์ค้ำ (แสดงสินค้า)

ถ้ำเอราวัณ

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของ จ.หนองบัวลำภู ถ้ำหินปูน ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาถ้ำช้าง” เนื่องจากลักษณะ เหมือนกับช้างหมอบ มีบันไดเรียงคดโค้งไปมาจากเชิงเขาเบื้องล่าง ขึ้นสู่ปากถ้ำจำนวน 621 ขั้นบริเวณปากถ้ำเอราวัณมีพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ มองเห็นได้เด่นชัดจากระยะไกล ภายในถ้ำเป็นห้องโถง ขนาดใหญ่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และหินที่มีรูปทรงแปลกตา โดยเฉพาะหินรูปพญาช้างนั่งคุกเข่า และบริเวณใกล้ๆ กัน จะได้พบกับ ปล่องดาว 3 ปล่อง ซึ่งจะมีลำแสงสาดส่องลงมากระทบพื้นและผนังถ้ำอย่างสวยงาม

 

15. ผ้าทอตีนจก (แสดงสินค้า)

วนอุทยานแพะเมืองผี

“แพะเมืองผี” หรือ ป่าละเมาะ ที่เงียบเหงาวังเวง เหมือนเมืองผี ตามความหมายของชื่อเรียกในภาษา พื้นเมือง คือปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ประติมากรรมหินอายุราว 30,000 ปี นักธรณีวิทยา สันนิษฐานว่า เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นลำน้ำมีดิน หิน ทราย กรวด ทับถมเป็นตะกอน มานับหมื่นปี ต่อมา เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเกิดรอยเลื่อนยกตัว เมื่อมีฝนตกเกิดการชะล้าง ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ แต่การพังทลายไม่เท่ากันตามชนิดของตะกอน ทำให้ กลายเป็นพื้นที่สูงต่ำและมีเสาหินรูปทรงประหลาดตา จนมีผู้ขนานนามให้ แพะเมืองผี คือ หนึ่งในแกรนด์ แคนยอนของเมืองไทย

 

16. ผ้าไหมบ้านหนองแข้ (แสดงสินค้า)

ทะเลสาบหนองหาน

เมื่อแดดส่องลงในน้ำจะเห็นสาหร่าย เป็นสีทอง มีทัศนียภาพ นกน้ำปลานานาพันธุ์ และวิถีชีวิต ของชาวประมงคือการท่องเที่ยวน่าจดจำที่ “ทะเลสาบ หนองหาน” ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของ ภาคอีสาน เนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ มีเกาะต่างๆ กว่า 20 เกาะ สันนิษฐานว่าหนองหานเกิดจากการยุบตัว ของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดินจนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และ เกิดการพังทลายยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา

 

17. แพรอุไรบาติก (แสดงสินค้า)

วัดพระธาตุหริภุญชัย

หากมาเยือน จ.ลำพูนแล้วต้องแวะ “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ปูชนียสถานอันสำคัญ ในล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองลำพูนมีถนนล้อมรอบสี่ด้าน ภายในวัด เต็มไปด้วยโบราณสถานล้ำค่า เช่น วิหารหลวง หอไตร หอระฆัง สิงห์คู่ขนาดใหญ่หน้า ซุ้มประตูโขง และพิพิธภัณฑสถานหริภุญชัย งดงามด้วยประกายทองจังโก (ทองเหลือง ที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง) ที่สะท้อนเปลวแดด ขับให้องค์พระธาตุเจดีย์ทรงล้านนาดูโดดเด่น

 

18. Ruk batik (แสดงสินค้า)

ยอดดอยปุย

ดอยปุย เป็นจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ดอยปุย ยอดดอยปุยมีความสูง 1,658 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีอากาศเย็นสบาย ตลอดทั้งปี บนยอดดอยปกคลุมด้วยป่าสนผืนใหญ่ อันอุดมสมบูรณ์ และดอกไม้เมืองหนาวที่ชาวเขา ปลูกไว้ บริเวณดอยปุยเป็นที่อาศัยของชาวเขา เผ่าม้งที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย อาหาร บริเวณรอบๆ หมู่บ้านมีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นดอยอินทนนท์ได้

 

19. เจ.ที.ซิลค์ (แสดงสินค้า)

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

ความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท เกิดจากในสมัยพุทธกาลว่า ที่ใดที่มี รอยพระพุทธบาท พระพุทธศาสนาได้เข้าถึง ที่แห่งนั้นแล้ว โดยเชื่อกันว่า สถานที่ ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั้นได้ปรากฏ อยู่ 5 แห่ง หนึ่งในนั้นประดิษฐานอยู่ที่ “วัดพระพุทธบาทสี่รอย” ตั้งอยู่ในหุบเขา ป่าลึกใน ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่มีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะเป็น รอยพระพุทธบาทประทับซ้อนกันถึงสี่รอย เรียงจากรอยใหญ่ไปหารอยเล็ก สร้างความ เคารพศรัทธาให้แก่ผู้พบเห็นทั้งชาวไทย และต่างชาติ

 

20. สบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย (แสดงสินค้า)

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์ เป็นสถานที่ชนช้างของสมเด็จพระนเรศวรกับ พระมหาอุปราชาแห่งพม่าที่ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2135 เจดีย์แห่งนี้ถูกค้นพบใน พ.ศ. 2456 ในขณะนั้นองค์เจดีย์เหลือซาก แต่เพียงฐานสี่เหลี่ยม รัชกาลที่ 6 จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรทำการบูรณะและเลือกแบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ โดยจำลองฉากยุทธหัตถีขึ้น เพื่อเชิดชูวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ทรงกอบกู้บ้านเมือง เอาไว้ได้ และในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีงานเฉลิมฉลอง พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยจัดการแสดงยุทธหัตถี นักท่องเที่ยว จะได้ชมการต่อสู้บนหลังช้าง ตระการตาด้วยช้าง ม้า ในสถานที่จริง กับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเมื่อ 400 ปีก่อน

 

21. สมุนไพรบ้านตม (แสดงสินค้า)

แกรนด์แคนยอน คีรี

น้ำสีเขียวมรกตล้อมรอบด้วยภูเขาสีขาว สลับซับซ้อน กับรูปทรงหินที่มีความละม้ายคล้ายคลึง แกรนด์แคนยอน ทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่า “แกรนด์แคนยอน คีรี” จุดชมวิวมุมสูงที่มีความงดงามแปลกตาของธรรมชาติ นี้ ตั้งอยู่ภายในเหมืองหินคีรีนคร จ.ชลบุรี เดิมพื้นที่นี้ เป็นเหมืองเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานาน จนบ่อดินลูกรัง เนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีความลึกประมาณ 30 เมตร กลายเป็นพื้นที่น้ำขังจนเป็นแอ่งน้ำที่มีทะเลสาบ อันสวยงาม นับเป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจาก ฝีมือมนุษย์สร้างสรรค์ร่วมกับธรรมชาติ